Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 33

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW

Sukcesy w 2016 r.
17.03 - uczniowie klasy III TM: Bartosz Marciniak i Adam Jaworski wzięli udział w eliminacjach miejskich w Łodzi do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Adam Jaworski zajął II miejsce.

19.03
- na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Ogólnopolski Półfinał XVII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej, w którym nasi uczniowie: Bartek Bojarski, Patryk Kuś i Zbyszek Siuto zajęli miejsca w pierwszej pięćdziesiątce na ponad dwustu uczestników.

1.04 - Bartek Bojarski zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, który odbył się podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, uczeń szkołę reprezentowali także: Patryk Kuś i Zbyszek Siuto.
Nasza szkoła zajęła 8 miejsce w Polsce w turnieju szkół !
 
Sukcesy w 2014 r.
Sukcesy w 2013 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie ZSP nr 22 w Łodzi zdobywają stypendia Prezesa Rady Ministrów – w bieżącym roku szkolnym otrzymał je
Krzysztof Pelski z klasy 3 TSA.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez Express Ilustrowany „Zbieram makulaturę – ratuję las”. Zebraliśmy łącznie 1788 kg. Otrzymaliśmy nagrodę bon o wartości 1000 zł.

Konkurs Elektron

5 uczniów wzięło udział w ogólnopolskim konkursie Elektron organizowanym przez Politechnikę Wrocławską.
Krzysztof Krześlak zakwalifikował się do finału (zajął 48 miejsce na 887 uczestników).

Nasze

CERTYFIKATY

Organizator Procesów Innowacyjnych:
13.06.2014 - szkoła otrzymuje certyfikat na gali Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Europie

Lider Wzorcowego Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.

Certyfikat potwierdzający włączenie ZSP nr 22 do Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego.

Certyfikat potwierdzający udział ZSP nr 22 w organizacji Szkolnego Systemu Edukacji Normalizacyjnej.

Certyfikat potwierdzający udział ZSP nr 22 w projekcie „Więcej umiem, więcej mogę”.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: